Atmosfeer omrekenen

| 22 februari 2017

VAN:

NAAR:

Van en Naar omwisselen

HOEVEELHEID:


Atmosfeer omrekenen

Atmosfeer omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Op deze pagina kun je eenvoudig en snel de eenheid Atmosfeer (atm) omrekenen naar onder andere Bar, Pascal (Pa) en Pounds per Square Inch (psi). Hiervoor kies je hierboven de calculator van de eenheid waar naartoe je atmosfeer wilt omrekenen. Nadat je dit gedaan hebt, vul je de waarde in atmosfeer of in Bar, Pascal of Psi in en druk je op de omrekenen button. Het prettige is dat je deze eenheden van druk tweezijdig kunt omrekenen. Je kunt dus niet alleen van Atmosfeer naar Bar maar ook van Bar naar Atmosfeer omrekenen. Atmosfeer omrekenen was nog nooit zo eenvoudig.

Atmosfeer als eenheid van Druk

Atmosfeer is een verouderde eenheid van druk, die geen onderdeel uitmaakt van het welbekende SI-stelsel. Terwijl de eenheid in het midden van de twintigste eeuw nog veel gebruikt werd, wordt deze eenheid van druk tegenwoordig nauwelijks nog gebruikt. De voornaamste reden hiervoor is dat deze eenheid sinds het jaar 1954 direct gelieerd is aan de veelgebruikte eenheid Pascal. Er wordt binnen de literatuur onderscheid gemaakt tussen de reguliere atmosfeer en de technische atmosfeer. Gezien de technische atmosfeer nauwelijks gebruikt wordt, is binnen deze pagina de reguliere atmosfeer als uitgangspunt genomen.

9.5/10 - (109 stemmen)

Categorie: Druk