Over Omrekenen.nl

Omrekenen.nl – Eenvoudig & Snel

Allereerst van harte welkom op de website Omrekenen.nl. Zoals de naam van deze website al aangeeft, kun je op deze website allerlei zaken omrekenen. Gezien het feit dat er nogal wat verschillende eenheden gebruikt worden om bijvoorbeeld valuta, afstand, temperatuur, oppervlakte en gewicht om te rekenen, moet vrijwel iedereen wel eens wat eenheden omrekenen. Om dit eenvoudig & snel te laten verlopen, zijn we gestart met de website Omrekenen.nl. Momenteel kun je diverse valuta, eenheden van afstand, temperatuur eenheden, snelheden, vermogen, energie, inhoud, druk, kledingmaten, oppervlakten en eenheden van gewicht omrekenen. In de toekomst zijn wij van plan om nog diverse andere calculatoren toe te voegen waarmee je andere eenheden kunt omrekenen.

Missie Omrekenen.nl

De missie van Omrekenen.nl is om het voor de consument zo eenvoudig mogelijk te maken om allerlei eenheden om te rekenen. Om die reden hebben wij ook gekozen voor de volgende slogan: Omrekenen.nl – Eenvoudig & Snel!

Visie Omrekenen.nl

De wijze waarop wij het voor de consument eenvoudig willen maken om eenheden om te rekenen, is door te zorgen voor eenvoudige omrekentools die vanaf zowel de desktop, laptop, tablet als smartphone eenvoudig en snel te benaderen zijn.

Partners Omrekenen.nl

Momenteel hebben we partnerships met diverse websites die het mogelijk maken om snel zaken om te rekenen. Dit gaat om:

  • Inchnaarcm.nl: Op deze website kun je eenvoudig inch naar centimeter omrekenen en andersom.
  • Rekentools.nl: Op deze website kun je allerlei tools vinden om te berekenen.
  • Fahrenheittocelsius.nl: Op deze website kun je een temperatuur in Celsius omrekenen naar graden Fahrenheit en vice versa.
  • Mijlnaarkm.nl: Op deze website kun je een afstand in mijlen omrekenen naar kilometer en andersom.
  • Testnummers.net: Op deze website kun je allerlei testnummer genereren waaronder IBAN, BSN, datum en postcode.

Suggesties?

Natuurlijk kun je met suggesties voor nieuwe omrekentools bij ons terecht. Periodiek zullen wij evalueren welke nieuwe omrekentools wij gaan toevoegen aan Omrekenen.nl. Als een calculator wordt toegevoegd, dan maakt iedereen die deze suggestie gedaan heeft kans op een mooie attentie. Meld je suggestie om die reden via het contactformulier.